Sprendiniai

Pakartotinis Satkūnų žemės konsolidacijos projekto sprendinių viešinimas

Eil. Nr. Žemės konsolidacijos projekto pavadinimas ir numeris Tekstinė dalis Grafinė dalis Priedai
1. Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės Satkūnų seniūnijos Satkūnų, Daunoriškės kadastro vietovių Kuisių, Kuiselių, Linkaičių, Plikiškių, Pročiūnų I, Satkūnų, Šarkių, Pročiūnų II, Sidabrynės I, Sidabrynės II, Svirplių, Tautginių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KS-15-1-07993-PR001 atsisiųsti 1 lapas
2 lapas
3 lapas
eksplikacija
sąrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-14