Vidutinis darbo užmokestis 2015 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1260
2. Direktorius 2442
3. Direktoriaus pavaduotojai 1900
4. Vyriausiasis finansininkas 2143
5. Administracija 1028
6. Skyrių vadovai 2073
7. Darbų vykdytojai 1284
8. Pagalbinis personalas 404