Darbo užmokestis 2017 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 732
2. Direktorius 2649
3. Direktoriaus pavaduotojai 2257
4. Administracija 976
5. Skyrių vadovai 1741
6. Darbų vykdytojai 652
7. Pagalbinis personalas 461