Darbo užmokestis 2022 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1416
2. Direktorius 3933
3. Direktoriaus pavaduotojas 3506
4. Skyrių vadovai 3071
5. Darbų vykdytojai 1330
6. Pagalbinis personalas 847