Darbo užmokestis 2022 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1441
2. Direktorius 3860
3. Direktoriaus pavaduotojas 3630
4. Skyrių vadovai 2819
5. Darbų vykdytojai 1382
6. Pagalbinis personalas 690