Darbo užmokestis 2021 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1461
2. Direktorius 3844
3. Direktoriaus pavaduotojas 3501
4. Skyrių vadovai 2735
5. Darbų vykdytojai 1403
6. Pagalbinis personalas 636