Darbo užmokestis 2021 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1347
2. Direktorius 3850
3. Direktoriaus pavaduotojas 3300
4. Skyrių vadovai 2534
5. Darbų vykdytojai 1286
6. Pagalbinis personalas 650