Darbo užmokestis 2021 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1251
2. Direktorius 3854
3. Direktoriaus pavaduotojas 3525
4. Skyrių vadovai 2580
5. Darbų vykdytojai 1174
6. Pagalbinis personalas 721