Darbo užmokestis 2021 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1200
2. Direktorius 3850
3. Direktoriaus pavaduotojas 3470
4. Skyrių vadovai 2595
5. Darbų vykdytojai 1121
6. Pagalbinis personalas 710