Darbo užmokestis 2020 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1181
2. Direktorius 3828
3. Direktoriaus pavaduotojas 3445
4. Skyrių vadovai 2511
5. Darbų vykdytojai 1100
6. Pagalbinis personalas 706