Darbo užmokestis 2020 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1222
2. Direktorius (su išeitinėmis išmokomis) 6209
3. Direktoriaus pavaduotojas 3686
4. Skyrių vadovai 2337
5. Darbų vykdytojai 1130
6. Pagalbinis personalas 676