Darbo užmokestis 2020 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1029
2. Direktorius 3828
3. Direktoriaus pavaduotojas 3451
4. Skyrių vadovai 2037
5. Darbų vykdytojai 953
6. Pagalbinis personalas 607