Darbo užmokestis 2020 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1059
2. Direktorius 3828
3. Direktoriaus pavaduotojas 3445
4. Skyrių vadovai 2133
5. Darbų vykdytojai 978
6. Pagalbinis personalas 716