Darbo užmokestis 2019 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1077
2. Direktorius 3759
3. Direktoriaus pavaduotojas 3451
4. Skyrių vadovai 2114
5. Darbų vykdytojai 962
6. Pagalbinis personalas 680