Darbo užmokestis 2019 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1136
2. Direktorius 3763
3. Direktoriaus pavaduotojas 3386
4. Skyrių vadovai 2342
5. Darbų vykdytojai 1012
6. Pagalbinis personalas 595