Darbo užmokestis 2019 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1089
2. Direktorius 3763
3. Direktoriaus pavaduotojas 3376
4. Skyrių vadovai 2247
5. Darbų vykdytojai 946
6. Pagalbinis personalas 592