Darbo užmokestis 2018 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 859
2. Direktorius 2584
3. Direktoriaus pavaduotojas 2314
4. Skyrių vadovai 1649
5. Darbų vykdytojai 804
6. Pagalbinis personalas 487