Darbo užmokestis 2018 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 792
2. Direktorius 2584
3. Direktoriaus pavaduotojas 2326
4. Skyrių vadovai 1587
5. Darbų vykdytojai 734
6. Pagalbinis personalas 509