Darbo užmokestis 2018 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 762
2. Direktorius 2584
3. Direktoriaus pavaduotojas 2320
4. Skyrių vadovai 1496
5. Darbų vykdytojai 711
6. Pagalbinis personalas 483