Darbo užmokestis 2018 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 736
2. Direktorius 2560
3. Direktoriaus pavaduotojas 2362
4. Skyrių vadovai 1638
5. Darbų vykdytojai 678
6. Pagalbinis personalas 447