Darbo užmokestis 2017 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 869
2. Direktorius 2649
3. Direktoriaus pavaduotojas 2384
4. Administracija 1011
5. Skyrių vadovai 1666
6. Darbų vykdytojai 813
7. Pagalbinis personalas 464