Darbo užmokestis 2017 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 743
2. Direktorius 2627
3. Direktoriaus pavaduotojas 2428
4. Administracija 1017
5. Skyrių vadovai 1749
6. Darbų vykdytojai 670
7. Pagalbinis personalas 383