Darbo užmokestis 2017 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 794
2. Direktorius 2664
3. Direktoriaus pavaduotojas 2417
4. Administracija 960
5. Skyrių vadovai 1768
6. Darbų vykdytojai 629
7. Pagalbinis personalas 463