Darbo užmokestis 2016 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 855
2. Direktorius 2668
3. Direktoriaus pavaduotojai 2271
4. Administracija 1135
5. Skyrių vadovai 1741
6. Darbų vykdytojai 764
7. Pagalbinis personalas 533