Darbo užmokestis 2016 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 879
2. Direktorius 2180
3. Direktoriaus pavaduotojai 1848
4. Administracija 1057
5. Skyrių vadovai 1728
6. Darbų vykdytojai 818
7. Pagalbinis personalas 415