Darbo užmokestis 2016 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 865
2. Direktorius 2644
3. Direktoriaus pavaduotojai 2239
4. Administracija 1120
5. Skyrių vadovai 1768
6. Darbų vykdytojai 774
7. Pagalbinis personalas 515