Darbo užmokestis 2015 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 991
2. Direktorius 2429
3. Direktoriaus pavaduotojas 1477
4. Vyriausiasis finansininkas 2205
5. Administracija 1002
6. Skyrių viršininkai 1752
7. Darbų vykdytojai 974
8. Pagalbinis personalas 373