Darbo užmokestis 2015 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1824
2. Direktorius 2450
3. Direktoriaus pavaduotojai 2083
4. Vyriausiasis finansininkas 2207
5. Administracija 1162
6. Skyrių vadovai 2532
7. Darbų vykdytojai 1864
8. Pagalbinis personalas 410