Darbo užmokestis 2015 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1124,58
2. Direktorius 2450,20
3. Direktoriaus pavaduotojai 1824,66
4. Vyriausiasis finansininkas 2214,91
5. Administracija 1062,81
6. Skyrių viršininkai 1887,66
7. Darbų vykdytojai 1134,70
8. Pagalbinis personalas 409,00