Darbo užmokestis 2014 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3487
2. Direktorius 8418
3. Direktoriaus pavaduotojas 7713
4. Vyriausiasis finansininkas 6166
5. Administracija 2754
6. Skyrių viršininkai 7925
7. Darbų vykdytojai 3740
8. Pagalbinis personalas 1461