Darbo užmokestis 2014 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3688,00
2. Direktorius 8439,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 7713,00
4. Vyriausiasis finansininkas 7493,00
5. Administracija 3245,00
6. Skyrių viršininkai 6952,00
7. Darbų vykdytojai 3752,00
8. Pagalbinis personalas 1661,00