Darbo užmokestis 2014 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3757,00
2. Direktorius 8392,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 7594,00
4. Vyriausiasis finansininkas 7544,00
5. Administracija 3553,00
6. Skyrių viršininkai 7570,00
7. Darbų vykdytojai 3798,00
8. Pagalbinis personalas 1582,00