Darbo užmokestis 2014 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3440,00
2. Direktorius 8458,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 7679,00
4. Vyriausiasis finansininkas 7589,00
5. Administracija 3456,00
6. Skyrių viršininkai 6870,00
7. Darbų vykdytojai 3454,00
8. Pagalbinis personalas 1483,00