Darbo užmokestis 2013 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3512,00
2. Direktorius 6659,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 6054,00
4. Vyriausiasis finansininkas 6008,00
5. Administracija 3246,00
6. Skyrių viršininkai 6458,00
7. Darbų vykdytojai 3515,00
8. Pagalbinis personalas 1433,00