Darbo užmokestis 2013 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3265,00
2. Direktorius 6665,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 6084,00
4. Vyriausiasis finansininkas 6050,00
5. Administracija 3177,00
6. Skyrių viršininkai 5089,00
7. Darbų vykdytojai 3277,00
8. Pagalbinis personalas 1454,00