Darbo užmokestis 2013 metų II-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 3124,00
2. Direktorius 6653,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 5998,00
4. Vyriausiasis finansininkas 5926,00
5. Administracija 3133,00
6. Skyrių viršininkai 6472,00
7. Darbų vykdytojai 3131,00
8. Pagalbinis personalas 1422,00