Darbo užmokestis 2013 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis darbo užmokestis (litais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 2488,00
2. Direktorius 7061,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 6373,00
4. Vyriausiasis finansininkas 6373,00
5. Administracija 3101,00
6. Skyrių viršininkai 5471,00
7. Darbų vykdytojai 2444,00
8. Pagalbinis personalas 1421,00