Žemės savininkams ir ūkininkams naudinga informacija

Mūsų archyve per 50 metų sukaupta daug vertingos informacijos:

  • Fotoplanai, kuriuose yra vietovių vaizdai, nufotografuoti iš lėktuvų 1949-1952 ir vėlesniais metais. Fotoplanuose be didesnių pasikeitimų užfiksuota prieškario kaimo situacija: gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, užtvankos, malūnai, keliai, arimai, miškai, nesureguliuoti upeliai ir kiti kraštovaizdžio elementai. Šie duomenys ypač vertingi tiems, kas nori vykdyti statybas, nori atkurti buvusią nuosavybę;
  • 1984-1985 metais buvusiuose Lietuvoje ūkiuose atlikta vienkiemių inventorizacija. Parengti inventorizavimo planai masteliu 1:10 000, pateikiami gyvenamųjų namų būklės aprašymai;
  • Pagal Valstybinio archyvo medžiagą parengti prieškario kaimų skirstymo į vienkiemius žemės sklypų planai M 1:10 000. Planuose yra išbraižytos prieškario matininkų suprojektuotos žemės savininkų sklypų ribos;
  • Buvusiųjų Lietuvoje dvarų ir palivarkų išsidėstymo schema masteliu 1:200 000 bei dvarų ir jų parkų inventorizavimo medžiaga stambiu masteliu;
  • Lietuvos kraštovaizdžio elementų (miestų, kaimų, hidrografijos, miškų, pievų, dirbamos žemės, kalvų, slėnių, riedulių, medžių ir kt) vietovardžiai ir pavadinimai, kurie užfiksuoti fotoplanuose ir kataloguose. Daugelis jų jau yra išnykę ir dabartinėje kartografinėje medžiagoje nepažymėti;
  • Įvairių žemės naudotojų sklypų, įsiterpusių į buvusių ūkių naudojamą žemę iki 1990 metų. Tai buvusių mokyklų, parduotuvių, įvairių įmonių ir kitų žemės naudotojų ribos;
  • Lietuvos žemės naudojimo, žemės kadastro, elektros linijų, durpynų ir pelkių, švietimo įstaigų ir kt. žemėlapiai M 1:50 000, parengti iki 1990 metų.

Dėl informacijos kreipkitės šiais kontaktais arba užpildykite užklausos formą žemiau:

J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius
Tel. (85) 2621686; (85)2616092;
Faks. (85)2621672
El. p. jelena.jakstiene@vzf.lt

Pagal Jūsų pateiktą adresą mūsų specialistai padės atrasti ieškomą objektą, pagamins plano kopiją.