Turto nuomos konkursas Šiauliuose

1. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, įmonės kodas 120093212, adresas Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), skelbia viešąjį turto nuomos konkursą dėl Valstybės žemės fondo patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų, esančių administracinės paskirties pastate (pastato unikalus Nr. 2997-5009-7018) Tilžės g. 170, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., nuomos. Bendras nuomojamų patalpų plotas – 41,29 kv. m. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinis mėnesinis nuompinigių dydis už 1 kv.m.: 3 Eur su PVM (2,48 Eur be PVM). Pradinio įnašo dydis – 307,20 Eur be PVM (371,61 Eur su PVM).

1.1. Konkurso dalyviai registruojami nuo 2018 m. lapkričio 27 d. 8 val. 00 min. iki 2018 m. lapkričio 29 d. 17 val. 00 min. adresu Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas) Vilnius, 402 kab., už dalyvių registravimą atsakingas asmuo yra Valstybės žemės fondo Bendrųjų reikalų skyriaus administratorė Gedita Amšiejūtė, el. p. gedita.amsiejute@vzf.lt, tel. 8 5 262 3000, mob. 8 626 71850. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2018 m. lapkričio 21 d. nuo 8:00 iki 17:00 val. Konkretų apžiūros laiką derinti su Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovo pavaduotoju Edvinu Strautininku, el. paštas edvinas.strautininkas@vzf.lt, tel. tel. (8 41) 523 585, mob. 8 614 06063.

2. Konkurso dalyviai į AB SEB banko sąskaitą LT43 7044 0600 0032 3498 turi sumokėti 1 punkte nurodytą pradinį įnašą (jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas mokamas priskaičiavus PVM). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 29 d. 17 val. 00 min., nurodant gavėją valstybės įmonę Valstybės žemės fondą ir tikslinę paskirtį „Patalpų nuomos konkursas”. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į nuompinigius. Nelaimėjusiems konkurso šis pradinis įnašas bus grąžintas.

3. Registruodamiesi Konkurso dalyviai už registraciją atsakingam asmeniui turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku (atskirai) turi būti pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti konkurso sąlygų 4.3. punkte nurodyti dokumentai.

4. Konkurso laimėtoju pripažįstamas asmuo, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį.

5. Po nuomos sutarties pasirašymo pasikeitus nuomotojo teisiniam statusui, nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš nuomos termino pabaigą.

6. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai su pasiūlymais vyks 2018 m. lapkričio 30 d., 10 val. 410 kab., adresu Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius.

7. Konkurso sąlygos skelbiamos Valstybės žemės fondo internetiniame puslapyje www.vzf.lt, skiltyje „Skelbimai“. Papildomą informaciją dėl konkurso procedūrų teikia Valstybės žemės fondo Bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Šarūnė Mikalauskaitė, el. p. sarune.mikalauskaite@vzf.lt, tel. 8 5 262 0466, mob. 8 626 69175.

Susiję dokumentai: