Siūlome darbą buhalteriui Vilniuje

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Finansų ir apskaitos skyrius siūlo darbą buhalteriui.

DARBO VIETA: Vilnius

DARBO UŽMOKESTIS: nuo 1000 iki 1700 Eur neatskaičius mokesčių.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI:

  • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje.
  • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį skaičiuojant darbo užmokestį; turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį įforminant atsiskaitomosios sąskaitos operacijas banke (piniginių lėšų įplaukas ir išlaidas).
  • Gerai žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymus,  kitus norminius teisės aktus, Verslo apskaitos standartus, reglamentuojančius Įmonės buhalterinės apskaitos, finansų ir mokesčių sritis.
  • Būtina išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, bei kitus darbo santykius bei darbo apmokėjimą reglamentuojančius įstatymus ir teisingai juos taikyti.
  • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

Kiti reikalavimai siekiant pretenduoti į valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Finansų ir apskaitos skyriaus buhalterio pareigas nurodyti pareigybės aprašyme.

Kandidatai, norintys pretenduoti į valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Finansų ir apskaitos skyriaus buhalterio pareigas privalo pateikti dokumentus valstybės tarnybos portale: http://portalas.vtd.lt/lt/finansu-ir-apskaitos-skyrius-buhalteris-322;690360.html

Pasiteirauti galima el. paštu alma.preidyte@vzf.lt arba telefonu: 8 687 36498.