Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu pagal detaliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti – pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas.

Vadovaudamiesi šiais teritorijų planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vadovas priima sprendimus dėl sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo arba pakeitimo.

Nemėgstate pildyti formų? Siųskite laišką mums tiesiogiai į info@vzf.lt, skambinkite telefonu +370 5 262 3000 bei mob. tel. Nr. +370 626 71850 arba tiesiog užsukite į mūsų ofisą Konstitucijos pr. 23 – 402 kab., A korpusas, Vilnius, arba mūsų padalinius kituose miestuose (adresus rasite čia).