Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Kas yra žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus.

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams.

Kada reikalingi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?

Šie projektai reikalingi, kai:

 • iškyla poreikis žemės sklypą padalinti į daugiau sklypų;
 • iškyla poreikis atidalinti vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise savininkams priklausančio žemės sklypo;
 • iškyla poreikis sujungti du ar daugiau žemės sklypų į vieną sklypą;
 • formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį;
 • formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (arba) žemės sklypo naudojimo būdas.

Kas gali būti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų iniciatoriumi?

 • Jei formuojamas ar pertvarkomas privačios žemės sklypas – privačios žemės savininkas;
 • Jei formuojamas ar pertvarkomas valstybinės žemės sklypas – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas;
 • Jei formuojamas ar pertvarkomas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis žemės     sklypas – savivaldybės tarybos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius.

Kokie dokumentai yra reikalingi?

 • Žemės sklypo planas (jei jis suformuotas);
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas (pažymėjimas);
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ar savivaldybės išduotas leidimas bei sąlygos formavimo ir pertvarkymo projektui rengti;
 • Žemės sklypo planas, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (jei prašoma nustatyti skirtingus sklypo žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).

Nemėgstate pildyti formų? Siųskite laišką mums tiesiogiai į info@vzf.lt, skambinkite telefonu +370 5 262 3000 bei mob. tel. Nr. +370 626 71850 arba tiesiog užsukite į mūsų ofisą Konstitucijos pr. 23 – 402 kab., A korpusas, Vilnius, arba mūsų padalinius kituose miestuose (adresus rasite čia).