Miško įveisimas ne miško žemėje

Miškui įveisti ne miško žemėje projekto metu siekiama suprojektuoti žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką. Taip pat yra rengiami atskirų žemės ūkio paskirties žemės sklypų bei jų grupių projektai įveisti miškui.

Miškas įveisiamas jį želdinant: sėjant miško medžių ir krūmų sėklas, sodinant iš jų išaugintus sodmenis arba jam želiant be žmogaus pagalbos ir/arba taikant žėlimą skatinančias priemones.

Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:

1. mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus;
2. žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas ne didesnis kaip 32;
3. žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas didesnis kaip 32, jeigu miškas įveisiamas:
3.1. požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;
3.2. žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;
3.3. apleistuose, kuriuose daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose;
4. žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti. Tai gali būti smėlynai, žvyrynai, eroduojami šlaitai, išgraužos, baigti eksploatuoti karjerai;
5. žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas;
6. intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.

Nemėgstate pildyti formų? Siųskite laišką mums tiesiogiai į info@vzf.lt, skambinkite telefonu +370 5 262 3000 bei mob. tel. Nr. +370 626 71850 arba tiesiog užsukite į mūsų ofisą Konstitucijos pr. 23 – 402 kab., A korpusas, Vilnius, arba mūsų padalinius kituose miestuose (adresus rasite čia).