Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuoma aukcione

2016-08-09

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas, Įmonė), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ sėkmingai vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt/. Per dvejus metus (nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. iki 2016 rugpjūčio mėn.) Įmonei įvykdžius 288 valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus į savivaldybių bei valstybės biudžetą iš viso buvo pervesta daugiau nei 5,5 mln. Eur lėšų.

Interneto svetainėje vykdomi aukcionai užtikrina aukcionų proceso viešumą ir aukciono dalyvių konfidencialumą, taip pat suteikia galimybę dalyvauti keliuose valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionuose vienu metu.

Valstybės žemės fondas, įgyvendindamas Įmonės 2016–2019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-69 „Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo 2016–2019 metų strateginio veiklos plano ir kitų rodiklių patvirtinimo“, 2.1.4 papunktį ir siekdamas Valstybės žemės fondo įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-601 „Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo įstatų tvirtinimo“, numatytų tikslų ir naudodamas valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo metu sukauptą patirtį, nuo šiol siūlo naują paslaugą – išnuomoti ar išsinuomoti privačius žemės ūkio paskirties žemės sklypus aukciono būdu.

Pažymėtina, kad nuo šiol Valstybės žemės fondas ne tik suteiks galimybę aukcionuose išsinuomoti fizinių bei juridinių asmenų dirbamus žemės ūkio paskirties žemės plotus, bet didžiausią dėmesį skirs tiems žemės savininkų nuosavybės teise valdomiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams, kurie šiuo metu yra nenaudojami ir apleisti. Nors pastaraisiais metais apleistos žemės plotų mažėja, Lietuvoje vis dar yra daug apleistų ir efektyviai neišnaudojamų žemės plotų, kurie galėtų būti aktyviai naudojami.

Tikimasi, kad Įmonės teikiama nauja paslauga bus naudinga žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkams, kurie turės galimybę išnuomoti savo nenaudojamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip pat asmenims, kurie pageidauja išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypus ir naudoti juos pagal paskirtį. Siekiama, kad Valstybės žemės fondo vykdomi privačių žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos aukcionai prisidėtų prie žemės ūkio plėtros, dirbamos žemės plotų didinimo bei tinkamo kraštovaizdžio formavimo.

Kviečiame visus žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkus, kurie turi nuosavybės teise valdomų žemės ūkio paskirties žemės sklypų ir jų nenaudoja, arba juos norėtų išnuomoti, teikti prašymus dėl šių žemės sklypų nuomos aukcionų organizavimo, taip pat visus norinčius išsinuomoti privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypus stebėti svetainėje http://aukcionai.vzf.lt/ skiltyje „Privačios žemės sklypų aukcionai“.