Informacija apie teritorijų planavimą

2014-11-27

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, informuojame, jog parengti naujų saugomų teritorijų Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje steigimo – Sambijos plynaukštės ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligonų nuostatai ir ribų planai.

Planavimo objektas: naujų saugomų teritorijų Baltijos jūroje (Sambijos plynaukštės biosferos poligono ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligono ribų planai) specialiojo planavimo dokumentai ir nuostatai.

Planavimo tikslai: parengti ir suderinti steigimo dokumentus – ribų planus ir nuostatus, reikalingus naujoms saugomoms teritorijoms Baltijos jūroje (Sambijos plynaukštės biosferos poligonui ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligonui) įsteigti.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-5.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312, Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.

Planų rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, todėl sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebuvo atliekamas.
Su specialiojo planavimo dokumentais ir nuostatais galima susipažinti nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos. Informacija taip pat skelbiama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt skyriuje “Saugomų teritorijų planavimas”.
Pasiūlymus raštu galima teikti nuo š. m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 12 d. planavimo organizatoriaus – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, arba plano rengėjo – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, patalpose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Specialiojo planavimo dokumentų ir nuostatų aptarimas su visuomene, suinteresuotomis institucijomis vyks 2014 m. gruodžio 17 d. 14.00 val. Aplinkos ministerijoje (506 salė, Jakšto g. 4/9, Vilnius).
Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.