AktualijosVALSTYBINĖS ŽEMĖS BEI MIŠKO SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMAS INTERNETE (2015-02-11)

Informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas teisės aktų nustatyta tvarka sėkmingai organizuoja ir vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. Modernizavus valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką bei įdiegus naują elektroninę aukcionų sistemą, pasikeitė aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka – aukcionų skelbimas, dokumentų pateikimas, nuomos ir pardavimo aukcionai dabar vyksta tik elektroninėje erdvėje (interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt).


Pradėjus aukcionus vykdyti elektroninėje erdvėje, valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas tapo viešesnis, skaidresnis ir taupantis visų aukcionų dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti – viskas vyksta internetu elektroninėje erdvėje. Aukciono dalyviai vienu metu, neišvykdami iš savo gyvenamosios ar darbo vietos, gali iš karto dalyvauti keliuose tuo pačiu metu vykstančiuose valstybinės žemės bei miško pardavimo ar nuomos aukcionuose.
Sistema yra aiški ir paprasta vartotojui, o į iškilusius klausimus visuomet pasirengęs atsakyti aukciono administratorius.


Kviečiame visus susidomėjusius valstybinės žemės bei miško sklypų pirkimu ir nuoma užsiregistruoti interneto svetainėje
http://aukcionai.vzf.lt ir aktyviai dalyvauti valstybinės žemės bei miško sklypų pirkimo bei nuomos aukcionuose.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas galite rasti interneto svetainės http://aukcionai.vzf.lt skiltyje „Taisyklės".

 

                                                           Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija


 


DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDE (2015-01-26)


Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas ekonomikos, finansų ir buhalterinės apskaitos studijų programų studentus kviečia atlikti Europos Sąjungos projektų lėšų panaudojimo dokumentų rengimo, formavimo ir apipavidalinimo praktiką Finansų ir apskaitos skyriuje.
Prašymus dėl praktikos atlikimo ir gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@vzf.lt . Pasiteirauti galima tel. (8 5) 262 2090.


 


DIRVOŽEMIO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS PAPILDYTAS VERTINIMO SLUOKSNIAIS (2015-01-13)


Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT) yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

Žemėlapį galite peržiūrėti čia.
Erdvinių duomenų specifikaciją galite pasiekti čia.KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VIEŠUOSIUOSE TURTO NUOMOS KONKURSUOSE (2015-01-12)


Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas kviečia teikti paraiškas viešuosiuose turto nuomos konkursuose (toliau – Konkursai) dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų, skirtų maitinimo paslaugoms teikti, esančių administracinės paskirties pastate (unikalus Nr. 1998-1008-4014) L. Sapiegos g. 12, Kauno m., Kauno m. sav. (bendras nuomojamų patalpų plotas – 95,51
m2) ir sandėliavimo paskirties negyvenamųjų patalpų, esančių sandėliavimo paskirties pastate (unikalus Nr. 1995-4023-4048) A. Gustaičio g. 6, Kauno m., Kauno m. sav. (bendras nuomojamų patalpų plotas – 335,21 m2), nuomos.

Papildoma informacija pateikiama pridedamose Konkursų sąlygose. Iškilus papildomiems klausimams, kreiptis į valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkę Šarūnę Mikalauskaitę, el. p. sarune.mikalauskaite@vzf.lt, tel. 8 5 261 6092, 8 626 69175. Konkursų sąlygos


 


INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ (2014-11-27)


Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, informuojame, jog parengti naujų saugomų teritorijų Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje steigimo - Sambijos plynaukštės ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligonų nuostatai ir ribų planai.

Plačiau...INFORMACIJA DĖL EURO ĮVEDIMO (2014-10-23)


Informuojame, kad nuo euro įvedimo dienos, (t. y. 2015-01-01) visose juridinių ir fizinių asmenų sutartyse sudarytose su valstybės įmone Valstybės žemės fondu ir kituose dokumentuose esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR = 3,4528 Lt. ir suapvalinus pagal Lietuvos Respublikos Euro įvedimo įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio.
Pažymime, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui ir jos galioja iki jose nurodyto termino, sutarčių sąlygos nekeičiamos, susitarimai dėl vertės, nuomos mokesčio ar kitų sąlygų, susijusių su pinigų sumų dydžiu ir mokėjimu neperžiūrimi ir nekeičiami.

Visi iki euro įvedimo dienos vykdyti mokėjimai litais nuo 2015-01-01 turi būti atliekami tik eurais, juos perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 EUR=3,45280 Lt) ir suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8~5 2625837.VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMAS INTERNETU (2014-07-18)

 

Informuojame, kad Vyriausybei pakeitus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisykles, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas pradėjo vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus elektroninėje erdvėje. Šiuo metu jau vyksta paskelbtų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų dalyvių registracija.

Modernizavus aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką, nuo šiol visiems suinteresuotiems asmenims internete operatyviai pateikiama išsami ir lengvai pasiekiama informacija (tekstinė ir grafinė) apie rajonų bei miestų savivaldybių teritorijose planuojamus ir vykstančius visus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.

Pažymėtina, kad valstybinės žemės sklypų pardavimo bei nuomos aukcionų vykdymas tapo dar viešesnis, skaidresnis bei taupantis visų aukcionų dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nereikia vykti į aukcionų vykdymo vietą - viskas vyksta elektroninėje erdvėje internetu.

Kviečiame visus aktyviai registruotis interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt ir dalyvauti paskelbtuose aukcionuose.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas galite rasti interneto svetainės http://aukcionai.vzf.lt skiltyje „Taisyklės".DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDE (2014-06-23)


Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių (archyvistikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo bei teisės krypčių) studentus kviečia atlikti dokumentų tvarkymo bei archyvavimo praktiką valstybės įmonėje Valstybės žemės fonde.


Prašymus dėl praktikos atlikimo ir gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@vzf.lt. Pasiteirauti galima tel. (8 5) 262 2739;
(8 5) 262 0974.ATNAUJINTAS APLEISTŲ ŽEMIŲ DUOMENŲ RINKINYS (2014-05-22)

 

Žemės informacinėje sistemoje jau yra įdėtas naujausias apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT), paruoštas naudojant 2013 m. spektrinius žemės paviršiaus vaizdus iš dirbtinio žemės palydovo.

 

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo reikalavimai reglamentuoti Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Gegužės 22 d. informacija apie apleistų žemės ūkio naudmenų plotus paskelbta Žemės informacinės sistemos (www.zis.lt) ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo interneto svetainėse (www.geoportal.lt). Kviečiame susipažinti su skelbiama informacija.

 

Pastebėjus netikslumų ar pasikeitimų apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje, raginame apie tai pranešti Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui. Pranešimas apie netikslumus gali būti teikiamas šiais būdais:

Pagal pranešimus apie netikslumus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas duomenų rinkinys.